PortraitPortrait

Portrait

Michael Brand
Geschäftsführer

Dipl. Ing. HTL
Schweissfachingenieur IWE


T  +41 71 544 11 60
M +41 79 819 64 93
michael.brand@brand-engineering.ch

Michael Brand

Adrian Koster
Assistent der Geschäftsleitung

Dipl. Techniker HF Maschinentechnik


T  +41 71 544 11 61
M +41 79 646 52 07
adrian.koster@brand-engineering.ch

Benjamin Possner

Daniela Gassner

T  +41 71 544 11 61
admin@brand-engineering.ch

Daniela Gassner

Cornelia Kappeler

T  +41 71 544 11 61
admin@brand-engineering.ch

Cornelia Kappeler

Marcel Keller
Projektleiter / Entwicklungsingenieur

Bachelor in Systemtechnik


T  +41 71 571 11 48

marcel.keller@brand-engineering.ch

Portrait

Benedict Schmutz
Projektleiter / Entwicklungstechniker

Dipl. Techniker HF Maschinentechnik

T  +41 71 571 11 45

benedict.schmutz@brand-engineering.ch

Benedict Schmutz

Lars Aebischer
Projektleiter/ Entwicklungstechniker

Dipl. Techniker HF Maschinentechnik

T  +41 71 571 11 45

lars.aebischer@brand-engineering.ch

Lars Aebischer

Mario Windler
Projektleiter / Entwicklungsingenieur

Bachelor in Maschinentechnik


T  +41 71 571 11 48

mario.windler@brand-engineering.ch

Portrait

Michael Meier
Projektleiter / Entwicklungsingenieur

Bachelor in Maschinentechnik


T +41 71 571 11 48

michael.meier@brand-engineering.ch

Portrait

Torsten Richter
Berechnungsingenieur

Diplomingenieur TU
Schweissfachingenieur IWE


T  +41 71 571 11 46

torsten.richter@brand-engineering.ch

 

Torsten Richter

Marco Lüchinger
Berechnungsingenieur

Master of Science ETH Maschinenbau


T +41 71 571 11 45

marco.luechinger@brand-engineering.ch

Portrait

Ron Lieberherr
Projektleiter / Entwicklungsingenieur

Bachelor in MaschinentechnikT  +41 71 571 11 48

ron.lieberherr@brand-engineering.ch

Adrian Vogt
Projektleiter / Entwicklungsingenieur

Bachelor in Maschinentechnik
Schweissfachingenieur IWE


T  +41 71 571 11 48

adrian.vogt@brand-engineering.ch

Markus Erni
Projektleiter / Entwicklungsingenieur

Bachelor in MaschinentechnikT  +41 71 571 11 48

markus.erni@brand-engineering.ch

Michael Vorndran
Berechnungsingenieur

M.Eng. Applied Computational Mechanics


T  +41 71 571 11 46

michael.vorndran@brand-engineering.ch

Patrick Moser
Projektleiter / Entwicklungsingenieur

Dipl. Techniker HF
Maschinenbau

T  +41 71 571 11 48

patrick.moser@brand-engineering.ch

Harald Reinbacher
Projektleiter / Entwicklungstechniker

Dipl. Techniker HF Maschinentechnik

T  +41 71 571 11 45

harald.reinbacher@brand-engineering.ch

Michel Mejer
Konstrukteur LehrlingT  +41 71 571 11 45